کنفرانس و همایش های گروه علوم انسانی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/02
121 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/04/25
82 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه بوعلی سینا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/10
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/12/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
کنفرانس و همایش های گروه علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/10
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/12/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/11/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
کنفرانس و همایش های گروه علوم مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1397/09/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/09/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/09/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/09/23
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه شهید بهشتی
گروه بندی :
کنفرانس و همایش های گروه علوم پایه
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/06
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/11/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/21
140 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1397/06/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران (نیمه حضوری)
گروه بندی :
کنفرانس و همایش های گروه هنر و معماری
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/10
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/12/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/11/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
کنفرانس و همایش های گروه پزشکی و سلامت
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/12/18
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/09/10
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/10/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تبلیغات
مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی  اجتماعی جامعهپیوستن به کنفرانس ایران
تقویم همایش ها
سال
ماه
کنفرانس، همایش
کارگاه و سمینار آموزشی
جشنواره و نمایشگاه
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
26
بازدید دیروز :
133
بازدید کل :
82846
اخبار سایت