امروز : دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
مرکز
فرهنگیان
کشاورزی
علمی کاربردی
مهندسی
انجمن علمی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
22 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/21
18 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
22 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/21
18 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/12
99 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/28
85 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/17
74 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/15
72 روز مانده
شهر برگزاری :
مازندران-قائمشهر-کمربندی شمالی-کیلومتر یک جاده جویبار-خیابان دانشگاه
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/10
67 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/30
57 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
22 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
17 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
72 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/15
72 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/30
27 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
22 روز مانده
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
107 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/20
107 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/10
158 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/12
99 روز مانده
شهر برگزاری :
مجازی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/20
77 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
42 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/23
20 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
17 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار