امروز : دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
مرکز
فرهنگیان
کشاورزی
علمی کاربردی
مهندسی
انجمن علمی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/21
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/21
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/02
33 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/01
32 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/10
11 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/30
1 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
51 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/06
37 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
16 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/15
16 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
51 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/20
51 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/10
101 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/12
43 روز مانده
شهر برگزاری :
مجازی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/20
21 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/23
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار