امروز : جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
مرکز
فرهنگیان
کشاورزی
علمی کاربردی
مهندسی
انجمن علمی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/27
195 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
193 روز مانده
شهر برگزاری :
ایلام
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/27
195 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
193 روز مانده
شهر برگزاری :
ایلام
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/27
195 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
193 روز مانده
شهر برگزاری :
ایلام
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/27
195 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
193 روز مانده
شهر برگزاری :
ایلام
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
26 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/31
15 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/16
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
66 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
66 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/24
پایان یافته
شهر برگزاری :
سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/17
32 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/17
32 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
108 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/20
97 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/26
41 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/22
37 روز مانده
شهر برگزاری :
شهر جیرفت
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/29
13 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران