امروز : سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
مرکز
فرهنگیان
کشاورزی
علمی کاربردی
مهندسی
انجمن علمی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/17
91 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/17
91 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/29
41 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/24
36 روز مانده
شهر برگزاری :
سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/31
43 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/26
38 روز مانده
شهر برگزاری :
سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
167 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/31
167 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/16
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
125 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
125 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/27
39 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/24
36 روز مانده
شهر برگزاری :
سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/17
91 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/17
91 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
167 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/20
156 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/29
72 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/26
38 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/22
65 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/22
65 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران