امروز : یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
مرکز
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/05
6 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
46 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/10
41 روز مانده
شهر برگزاری :
شهر جیرفت
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/01/28
88 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/15
16 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/10
41 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/05
6 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/18
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/18
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/10
11 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/09/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/09/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
اصفهان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/03
4 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/19
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/02
3 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/17
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران - میدان ونک / ملاصدرا / شیخ بهائی / سالن همایش صدرا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
46 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/30
31 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/08
39 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/03
34 روز مانده
شهر برگزاری :
شهر جیرفت