امروز : دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
دومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/15
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

حقوق و وکالت، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، مشاوره، آموزش و پرورش و پژوهش، تعلیم و تربیت، سبک زندگی، برنامه ریزی، علوم انسانی و اجتماعی و فرهنگیکلمات کلیدی :
کنفرانس بین المللی+معتبر+حقوق+روانشناسی+علوم تربیتی و رفتاری+مشاوره+آموزش و پرورش+پژوهش+تعلیم و تربیت+سبک زندگی+علوم انسانی و اجتماعی و فرهنگی


تلفن دبیرخانه :
09016243545
مسئول دبیرخانه :
ریاست کنفرانس