امروز : جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
همایش ناجا و جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/15
پایان یافته
برگزارکنندگان :
عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با همکاری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
مکان برگزاری :
اراک
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش
سطح برگزاری :
استانی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

محورهای همایش ناجا و جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) :

 

1- مبانی نظری، رویکردها و ابعاد جامعه اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

2- جایگاه جامعه اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی  و نقش ناجا و نقش ناجا  در تحقق جامعه اسلامی

3 - نقش  و جایگاه سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی ، آموزشی و فرهیختگان در تحقق جامعه اسلامی

4 - نقش و جایگاه ناجا در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

5 - الزامات اجتماعی - فرهنگی ناجا در تحقق جامعه اسلامی

6 - ضرورت تحقق جامعه اسلامی در منظومه فکری امام خامنه ای (مدظله العالی)

7- تبیین اندیشه های انتظامی -امنیتی  مقام معظم فرماندهی کل قواکلمات کلیدی :
محورهای همایش ناجا و جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) : 1- مبانی نظری، رویکردها و ابعاد جامعه اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری 2- جایگاه جامعه اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نقش ناجا و نقش ناجا در تحقق جامعه اسلامی 3 - نقش و جایگاه سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی ، آموزشی و فرهیختگان در تحقق جامعه اسلامی 4 - نقش و جایگاه ناجا در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) 5 - الزامات اجتماعی - فرهنگی ناجا در تحقق جامعه اسلامی 6 - ضرورت تحقق جامعه اسلامی در منظومه فکری امام خامنه ای (مدظله العالی) 7- تبیین اندیشه های انتظامی -امنیتی مقام معظم فرماندهی کل قوا


تلفن دبیرخانه :
08621821820
مسئول دبیرخانه :
دکتر مجتبی اسدپور