امروز : شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/01/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/01/10
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار , موسسه آموزش عالی مهر اروند
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :
الف: علوم تربیتی 1-تعليم و تربيت اسلامی 2-برنامه ریزی آموزشی 3-آموزش و پرورش ابتدایی 4-آموزش پیش دبستانی 5-تکنولوژی آموزشی 6-برنامه ریزی درسی 7-تحقیقات آموزشی 8-مديريت آموزشی 9- آموزش الكترونيك 10-اخلاق اسلامی ب: علوم روانشناسی 1-روانشناسی بالینی 2-روانشناسی تربیتی 3-روانشناسی شخصیت 4-روانشناسی صنعتی و سازمانی 5-روانشناسی عمومی 6-سنجش و اندازه گیری(روان سنجی) 7-فلسفه تعلیم و تربیت 8-برنامه ریزی درسی 9-روانشناسی سلامت 10-روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی پ: علوم اجتماعی و فرهنگی 1-پژوهش علوم اجتماعی 2-علوم ارتباطات اجتماعی 3-مطالعات زنان و خانواده 4-مردم شناسی 5-جامعه شناسی 6-جمعیت شناسی 7-مددكاری اجتماعی 8-برنامه ريزی رفاه اجتماعي 9- مطالعات راهبردی فرهنگ 10-مديريت و برنامه ريزی امورفرهنگی


کلمات کلیدی :
علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی


تلفن دبیرخانه :
77459847
مسئول دبیرخانه :
+