امروز : چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردرعلوم تربیتی وروانشناسی ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/11/10
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکزراهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

الف: راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم تربیتی:
آموزش و پرورش" ابتدایی ، پیش دبستانی ، دبستانی ، تطبیقی" نقش و جایگاه معلمان در تعلیم و تربیت آینده سازان کشور- مشاوره مدرسه نقش و جایگاه علوم تربیتی در آموزش و پرورش - مشاور و راهنمایی (شغلی، خانواده، توانبخشی) - مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی - تعلیم و تربیت دینی و اخلاق اسلامی - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی - آموزش و بهسازی منابع انسانی - مطالعات زنان و خانواده - فلسفه تعلیم و تربیت - سبک زندگی سالم - آموزش الکترونیک

ب: راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم روانشناسی:
روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان - سنجش و اندازه گیری( روان سنجی) - سازگاری اجتماعی و فرهنگی - نشاط اجتماعی و توسعه پایدار روانشناسی صنعتی و سازمانی- روانشناسی فرهنگی و اسلامی - فرهنگ ازدواج و خانواده - فرهنگ و رشد اجتماعی - روانشناسی و شخصیت اخلاق در روانشناسی - روانشناسی و سلامت - روانشناسی و تربیت - روانشناسی محیطی - روانشناسی عمومی - روانشناسی ورزشکلمات کلیدی :
روانشناسی-اجتماع-فرهنگ-تربیت-آموزش وپرورش-علوم-ورزش-شخصیت-محیط-اخلاق-خانواده-ازدواج-برنامه ریزی-سلامت-


تلفن دبیرخانه :
02177493604
مسئول دبیرخانه :
-----