امروز : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
مرکز
فرهنگیان
کشاورزی
علمی کاربردی
مهندسی
انجمن علمی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
29 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
29 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/15
24 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/15
24 روز مانده
شهر برگزاری :
اصفهان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
9 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
9 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/27
158 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
156 روز مانده
شهر برگزاری :
ایلام
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/16
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
9 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
9 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
29 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
29 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/17
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/17
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
71 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/20
60 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
29 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
29 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/26
4 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/22
پایان یافته
شهر برگزاری :
شهر جیرفت